Różnorodność

Różnorodność jest kluczem do sukcesu

ista gwarantuje wszystkim swoim pracownikom równe traktowanie oraz pracę w warunkach pozbawionych dyskryminacji bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

W ista Polska możemy pochwalić się taką samą proporcją zatrudnienia kobiet do mężczyzn, dużym zróżnicowaniem wiekowym naszych pracowników oraz równym traktowaniem przedstawicieli obu płci w zakresie wynagradzania za wykonywaną pracę.