Dbamy o środowisko naturalne

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska

Już w 2009 roku, ista wprowadziła wytyczne w zakresie ochrony środowiska, które mają zastosowanie do całej grupy.
W wytycznych tych, ista zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych i odpowiedzialnego korzystania z energii i surowców naturalnych.

Stale pracujemy nad tym, aby jeszcze bardziej przyczyniać się do redukcji poziomu emisji CO2.
W tym celu  regularnie aktualizujemy nasze procedury związane z podróżami i samochodami służbowymi.

Konsekwentnie dążymy również do zmniejszenia zużycia papieru oraz redukcji konsumpcji energii w trakcie czynności związanych z naszą codzienną pracą.