Zaangażowanie - to nasza główna zasada

Pracownicy ista Polska podczas spotkania pod hasłem "Razem dla innych" z dziećmi z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Bielsku Białej

ista angażuje się z myślą o swoich pracownikach

Międzynarodowy Program Wolontariatu Pracowniczego
International Corporate Volunteering Programme "grow"

Każdy pracownik ista występuje w roli ambasadora większego zaangażowania i promuje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Nasi pracownicy postępuję zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego oraz zaangażowania w sprawy społecznie istotne. Robią to wspólnie i z wielką pasją. ista promuje taką postawę poprzez Międzynarodowy Program Wolontariatu Pracowniczego "wzrost". "Wzrost" oznacza "większy szacunek dla otaczającego nas świata"

Odpowiedzialność jako pracodawca
Responsibility as an employer

Nasi Pracownicy są dla nas najważniejsi. Traktowanie siebie nawzajem w duchu zaufania i odpowiedzialności to fundament naszej działalności. Kierując się tymi zasadami ista jako pracodawca przejmuje odpowiedzialność i oferuje swoim pracownikom wiele możliwości związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, rozwojem oraz dbaniem o zdrowie. Możliwość korzystania z elastycznego modelu pracy pozwala naszym pracownikom na osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz zwiększa poczucie odpowiedzialności w życiu codziennym.