Wspólne wartości

Poznaj nasze wartości, które leżą u podstaw pracy w ista. 

Shared Values

Wartości

Nasze wartości określają wzajemne więzi, ale również relacje wobec klientów, partnerów biznesowych, konsumentów, polityków i mediów. W ista zwracamy szczególną uwagę na pięć podstawowych wartości: 

Pięć naszych wartości:

Jesteśmy samodzielni

MOJE zaangażowanie:
Aktywnie przejmuję odpowiedzialność, korzystam z istniejących środków i swobody działania oraz wykorzystuję szanse rozwojowe. W ten sposób buduję wiarę w siebie i swoje umiejętności.

NASZ sukces:
Pracownikom na wszystkich szczeblach powierzamy odpowiedzialność za samodzielne wykonywanie zadań, zgodnie z ich kompetencjami. Mamy zaufanie do naszych pracowników oraz ich zdolności.

Dotrzymujemy zobowiązań

MOJE zaangażowanie:
Jestem zaangażowany, przejmuję odpowiedzialność za realizowane zadania i dotrzymuję swoich zobowiązań, dzięki czemu moje sukcesy motywują mnie do pracy.

NASZ sukces:
Dotrzymujemy danego słowa i konsekwentnie realizujemy nasze zobowiązania. Przyjmujemy wyzwania, aby zapewnić sukces firmie.

Tworzymy relacje

MOJE zaangażowanie:
Dbam o potrzeby moich klientów i kolegów, dzięki temu buduję partnerskie relacje w pracy. Cieszę się, że mogę współtworzyć przyjazną atmosferę pracy.

NASZ sukces:
Tworzymy trwałe relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami. Dążymy do uzyskania wspólnych korzyści.

Budujemy zaufanie

MOJE zaangażowanie:
Zachowuję się wobec innych z szacunkiem, prowadzę jasną i otwartą komunikację. W ten sposób buduję zaufanie i inspiruję moje otoczenie.

NASZ sukces:
Komunikujemy się w sposób otwarty, szczery i pełen zaufania. Doceniamy dobre pomysły i osiągnięcia, z szacunkiem udzielamy konstruktywnych informacji zwrotnych.

Przejmujemy odpowiedzialność

MOJE zaangażowanie:
Uwzględniam konsekwencje moich decyzji i działam rozważnie. Jestem dumny, ponieważ mój wkład w odpowiedzialność firmy ma znaczenie.

NASZ sukces:
Przejmując odpowiedzialność, godzimy interesy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Dbamy o dobro człowieka.

Jak te zasady wyglądają w praktyce?