ista Polska Zarząd

Tomasz Bazga

Prezes Zarządu ista Polska

Tomasz Bazga urodził się 3 czerwca 1971 roku w Warszawie. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ista Polska. Wcześniej przez ponad 5 lat związany z FIRMENICH Gesellschaft m.b.H gdzie odpowiadał za rozwój nowych kanałów dystrybucji najpierw jako General Manager następnie od 2005 roku jako Commercial Director Flavour Distribution Europe, Africa, Middle East. Doświadczony manager i strateg, skoncentrowany na działaniach związanych ze standaryzacją procesów oraz zarzadzaniem zmianą.

e-mail: tomasz.bazga@ista.pl

telefon: +48 502 491 700