ultego® III eco

Służy do pomiaru poboru energii cieplnej w budynkach mieszkalnych oraz innych instalacjach grzewczych. Może być stosowany także jako licznik chłodu, ale tylko jeśli czynnikiem chłodzącym jest woda. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach, w których medium jest np. mieszanina wody i glikolu.

Konstrukcja licznika ciepła

ultego® III eco jest kompaktowym licznikiem energii cieplnej, składającym się z elektronicznego przelicznika, ultradźwiękowego przetwornika przepływu oraz dwóch czujników temperatury.

Zasada działania ultradźwiękowego przetwornika przepływu

Objętość wody grzewczej jest mierzona w przetworniku przepływu metodą ultradźwiękową. Sygnały ultradźwiękowe wysyłane są na przemian, w kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku przepływu wody. 

Czas przebiegu sygnału pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem dla fali poruszającej się przeciwnie do kierunku przepływu, jest większy niż dla kierunku zgodnego z przepływem. Różnica obu czasów jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu wody, na podstawie której obliczana jest ilość (objętość) wody grzewczej.

Zasilanie

Bateria o żywotności 6 lub 11 lat.

Zalety

 • duża dokładność i stabilność pomiaru dzięki zastosowaniu techniki ultradźwiękowej,
 • bardzo wysoka trwałość z uwagi na brak elementów ruchomych,
 • zgodność z wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej,
 • zakres pomiarowy dla przepływu 1:100 wg EN1434, zakres całkowity 1:500,
 • możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej, na zasilaniu lub powrocie,
 • brak konieczności montażu odcinków prostych przed i za przetwornikiem przepływu,
 • pamięć wartości zużycia z ostatnich 15 miesięcy,
 • złącze optyczne wg IEC870 (M-bus),
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w wyjście impulsowe lub moduł M-Bus,
 • automatyczna kontrola pracy.
 •