humonic ® 3 radio net

Mniejsza wilgotność i lepszy klimat w pomieszczeniu

humonic ® 3 radio net to czujnik wilgotności, dzięki któremu dostępna jest pełna lista temperatur i wilgotności mieszkania. Zainstalowany czujnik na bieżąco dokonuje pomiarów wilgotności powietrza oraz temperatury i poprzez wskazania na wyświetlaczu informuje o aktualnych warunkach w pomieszczeniu. W przypadku zarejestrowania wskazań przekraczających dopuszczalne normy na wyświetlaczu pojawi się alert informujący o konieczności np. wietrzenia pomieszczenia lub zwiększenia ogrzewania.   

Lepiej zapobiegać niż walczyć ze szkodami - kontroluj poziom wilgotności w mieszkaniach!

Mieszkania o zbyt wysokiej wilgotności narażone są na powstawanie pleśni, która jest szkodliwa dla zdrowia, a jej usunięcie jest trudne i kosztowne. Dzięki czujnikowi wilgotności Zarządcy mogą śledzić wskazania humonic ® 3 radio net poprzez portal ista24.pl oraz w przypadku wykrycia anomalii reagować poprzez informowanie mieszkańców o zbyt wysokim poziomie wilgotności. 

  • Pomiar i kontrola wilgotności powietrza 24/7,
  • Alarm wizualny na wyświetlaczu,
  • Informacja o poziomie wilgotności dostępna na portalu ista24.pl,
  • Zdrowszy klimat w pomieszczeniu i lepsze samopoczucie,
  • Pełna integracja z siecią radiową ista symphonic sensor net.

Jak korzystać z czujnika?

Wilgotność powietrza/temperatura

Wskazania wilgotności względnej są oznaczone symbolem %REL z prawej strony wyświetlacza. Wskazania temperatury oznaczone są symbolem C.

Termometr

Temperatura wynosi 12,6 stopnia lub mniej, oznacza to, że temperatura wewnątrz jest zbyt niska. Zwiększ ogrzewanie.

Otwarte okno

Wilgotność powietrza wynosi powyżej 65%. W takiej sytuacji należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie.

Termometr i otwarte okno

Temperatura wynosi poniżej 12,6 stopni, a wilgotność powietrza powyżej 65%. W takiej sytuacji należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie, a następnie zwiększyć ogrzewanie.

Czerwona lampka

Jeżeli miga czerwona dioda, wilgotność powietrza jest bardzo wysoka i wynosi 80% lub więcej. Należy niezwłocznie wywietrzyć pomieszczenie.