symphonic 3

System radiowego odczytu danych symphonic® 3 to innowacyjne narzędzie służące do rejestrowania i prowadzenia zdalnych odczytów wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

Dane wysyłane drogą radiową

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, osoba prowadząca odczyty nie narusza prywatnej strefy życia mieszkańców. W systemie symphonic® 3 dane z podzielników kosztów ogrzewania, liczników wody i ciepła przesyłane są drogą radiową na żądanie wysłane z przenośnego komputera przez osobę prowadzącą odczyty i zapisywane w jego pamięci.

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka systemów radiowego odczytu danych różniących się sposobem komunikacji z urządzeniami pomiarowymi lub wskaźnikowymi. symphonic® 3 oferuje zupełnie nowe rozwiązanie – wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu połączone są w sieć radiową, w której mają możliwość dwukierunkowej komunikacji. Oznacza to, że każde urządzenie pełni rolę zarówno nadajnika, jak i odbiornika.

W skład systemu symphonic® 3 wchodzą cztery grupy urządzeń pomiarowo-wskaźnikowych oraz dwa urządzenia służące do prowadzenia odczytów i programowania.

Do grupy urządzeń pomiarowych należą:

  • elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania doprimo® 3 radio,
  • moduł radio3 do wodomierzy: istameter® m i domaqua® m,
  • konwerter optyczno-radiowy optosonic® 3 radio,
  • konwerter impulsowo-radiowy pulsonic® 3 radio.

Grupa urządzeń odczytowych:

  • komputer przenośny służący do zapisywania i przechowywania wskazań urządzeń pomiarowych,
  • mobilna bramka pełniąca funkcję łącznika pomiędzy urządzeniami odczytowymi a przenośnym komputerem.