memonic® 3 radio net

memonic® 3 radio net jest jednostką komunikacyjną systemu symphonic sensor net. Pełni funkcje administracyjne sieci, komunikacyjne i informacyjne.

Stanowi interfejs pomiędzy urządzeniami końcowymi, a systemem AMM (Automated Meter Management), zarządzającym pracą sieci radiowych. memonic® 3 radio net wyposażony jest w baterię o żywotności 10 lat plus rok rezerwy.

memonic® 3 radio net może zarządzać siecią złożoną z urządzeń końcowych

Dzięki zintegrowanemu modemowi GSM/ GPRS następuje połączenie z systemem AMM i przekazanie do systemu danych odczytowych i eksploatacyjnych z urządzeń końcowych.

Po instalacji i konfiguracji sieci radiowej w całej nieruchomości, w połączeniu z możliwością zdalnego odczytu, można za pośrednictwem portalu internetowego ista24.pl uzyskiwać dane pozwalające określić zużycie mediów jak również zarządzać energią dla jej optymalnego wykorzystania.

Zalety

  • memonic 3 radio net rejestruje dane o zużyciu i eksploatacji (alarmy, zgłoszenia), włączonych do sieci urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania.
  • Wszystkie elementy składowe radiowego systemu symphonic sensor net działają wyłącznie na zasilaniu bateryjnym. Zgodnie z tą koncepcją również jednostka memonic 3 radio net jest wyposażona w baterię o 10-letniej trwałości, jednorocznym okresie przechowywania i jednorocznym okresie rezerwowym.
  • memonic 3 radio net jest w stanie administrować siecią, składającą się nawet z 1 000 urządzeń końcowych. Wraz ze zintegrowanym bezprzewodowym modemem GSM/GPRS standardowo realizuje połączenie z ista AMM System (system automatycznego zarządzania urządzeniami) celem transmisji wszystkich, zarejestrowanych dla urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania, danych o zużyciu i eksploatacji.