optosonic® 3 radio net

optosonic® 3 radio net jest urządzeniem mającym decydujący wpływ na elastyczność systemu radiowego firmy ista. Dzięki wbudowanemu modułowi radiowemu, umożliwia on integrację konwencjonalnych ciepłomierzy sensonic® II. Technika radiowa powoduje jednak, ze obszar możliwych zastosowań jest o wiele większy.

optosonic® 3 radio net przyłącza się do łącza optycznego ciepłomierza sensonic® II. Zgromadzone dane są zapamiętywane i przesyłane drogą radiową. W ten sposób można łatwo włączyć w skład systemu radiowego również wcześniej zamontowane ciepłomierze.

Zalety

  • Moduł optyczny optosonic® 3 radio net sprawia, że ciepłomierz uzyskuje najwyższy stopień komfortu odczytu danych.
  • Komunikacja pomiędzy ciepłomierzem a modułem optosonic 3 radio net za pośrednictwem interfejsu optycznego jest odporna na wszelkiego rodzaju zakłócenia.
  • Modułowa konstrukcja sensonic® II i optosonic® 3 radio net daje nieograniczoną swobodę lokalizowania ciepłomierzy. Montaż w szafkach rozdzielczych albo za klapami rewizyjnymi, będący jeszcze niedawno przeszkodą prawie nie do pokonania, przy zastosowaniu modułu optosonic 3 radio net nie stanowi już żadnego problemu. Radiowy moduł komunikacyjny montuje się po prostu poza „barierą radiową“.

 

Dokumenty do pobrania