pulsonic® 3 radio net

pulsonic® 3 radio net jest urządzeniem mającym decydujący wpływ na elastyczność systemu radiowego firmy ista.

Dzięki wbudowanemu nadajnikowi radiowemu, pulsonic® 3 radio net umożliwia integrację konwencjonalnych liczników zużycia, wyposażonych w wyjście impulsowe. Technika radiowa powoduje jednak, że obszar możliwych zastosowań jest o wiele większy.

pulsonic® 3 radio net przyłącza się do wyjścia impulsowego dowolnego licznika. Wartość zużycia zostaje zapamiętana, a następnie przesłana drogą radiową. Liczniki można przyłączać także do wejścia SO, zgodnego z normą DIN 43864. W ten sposób można włączyć w skład systemu radiowego inne, wcześniej zainstalowane liczniki prądu, gazu, ciepła i wody, także firm obcych.

Zalety

  • Moduł impulsowy pulsonic 3 radio net rejestruje wartości na koniec miesiąca dla 12 miesięcy wstecz, a także 2 wartości na koniec okresu rozliczeniowego, i umożliwia dzięki temu comiesięczną rejestrację zużycia w przypadku mierników nieelektronicznych, wyposażonych w rolkowy mechanizm liczący (np. liczniki gazu, prądu lub domowe liczniki wody z wyjściem impulsowym lub interfejsem S0).
  • Implementacja liczników gazu, prądu i wody do systemu radiowego symphonic sensor net tworzy fundament kompleksowej analizy stanu energetycznego nieruchomości.
  • pulsonic 3 radio net w prosty sposób łączy liczniki w jedną sieć i wypełnia w ten sposób ostatnią lukę na drodze ku pełnej i ciągłej transparentności danych o zużyciu.

 

Dokumenty do pobrania