Wodomierze radiowe

Za pomocą wodomierzy rejestruje się indywidualne zużycie zimnej lub ciepłej wody. Zmierzona ilość wykazywane jest w m3.