Nowa usługa ista – bilansowanie wody

Począwszy od szczegółowego wywiadu, mającego na celu rozpoznanie Państwa problemu, poprzez wizję lokalną w nieruchomości aż po usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia oraz dostępnych nowoczesnych rozwiązań technicznych, jesteśmy w stanie zapewnić uzyskanie najmniejszej wartości rozbieżności, jaka w danych warunkach będzie osiągalna.

Na każdym etapie świadczenia usługi, konieczna będzie ścisła współpraca pomiędzy naszą firmą a Państwem, w celu zapewnienia najwyższej jakości.

Ponadto, dzięki radiowemu systemowi transmisji danych, jesteśmy w stanie na bieżąco informować Państwa o tym, jak zmienia się wielkość bilansu w czasie. Dzięki temu umożliwimy Państwu odpowiednio wczesną reakcję, nie czekając do końca okresu rozliczeniowego. 

Etapy usługi bilansowania wody

Usuwanie usterek

Jeśli nie dysponujecie Państwo własnymi służbami technicznymi, możemy wykonać drobne naprawy instalacji wodnej, o ile usterka miała wpływ na bilans wodny lub powodowała nadmierne, nieuzasadnione zużycie.

Monitoring elektroniczny

Elektroniczny monitoring instalacji polega na czasowym (ok. 3 tygodnie) zamontowaniu, bezpośrednio za wodomierzem budynkowym, specjalistycznej aparatury pomiarowej, umożliwiającej obserwację i rejestrację chwilowych rozbiorów wody.

Analiza dostarczonych informacji pozwala na identyfikację wszelkich anomalii w pracy instalacji, niewykrywalnych innymi metodami. 

Odczyt w jednej chwili

Jeśli wodomierze są odczytywane w sposób tradycyjny, z wizytą w mieszkaniach, odstęp czasowy pomiędzy odczytaniem pierwszego i ostatniego wodomierza może wynosić nawet kilkanaście godzin. W tym czasie wszyscy normalnie korzystają z wody, więc i wskazania wodomierzy się zmieniają. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli któryś z lokatorów jest nieobecny.

Instalacja wodomierza

Wodomierze są bardzo wrażliwe na warunki, w jakich pracują. Niewłaściwie zamontowana uszczelka lub nagła zmiana średnicy rurociągu – wszystko to ma olbrzymi wpływ na jakość pomiaru, a tym samym na ilość wody niezbilansowanej. Nawet wodomierz o wysokiej klasie pomiarowej będzie dokonywał pomiaru z dużym błędem, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowany.

Inspekcja podstawowa

W ramach tego etapu przeprowadzamy wywiad techniczny, który pozwoli na zgromadzenie koniecznych informacji na temat budynku, jego instalacji wodnej, wielkości bilansu w latach poprzednich oraz inspekcję instalacji wodnej w lokalach, dzięki której możemy zidentyfikować podstawowe nieprawidłowości, mogące powodować rozbieżności.

Zarówno podczas wywiadu, jak i w trakcie inspekcji sporządzana jest szczegółowa dokumentacja, która będzie wykorzystywana w kolejnych etapach realizacji usługi.

Opracowanie zaleceń

Opracowanie zaleceń to kluczowy element wykonania usługi. Na podstawie zebranych wcześniej informacji określamy nie tylko przyczyny niekorzystnego bilansu, ale także prezentujemy Państwu – w formie zaleceń – propozycje eliminacji poszczególnych nieprawidłowości.

Od tego, czy i w jakim zakresie zalecenia te zostaną zrealizowane, będzie zależeć efekt końcowy, czyli wartość wskaźnika wody niezbilansowanej.