Poznaj nasz sposób na zmniejszenie ilości niebilansującej się wody!

Chcąc Państwu pomóc w zmniejszeniu niekorzystnego bilansu wody, stworzyliśmy nową usługę. Obejmuje ona wszystkie niezbędne czynności, które powinny doprowadzić do znalezienia i wyeliminowania przyczyn występowania rozbieżności.

Nowa usługa ista – bilansowanie wody

Począwszy od szczegółowego wywiadu, mającego na celu rozpoznanie Państwa problemu, poprzez wizję lokalną w nieruchomości aż po usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia oraz dostępnych nowoczesnych rozwiązań technicznych, jesteśmy w stanie zapewnić uzyskanie najmniejszej wartości rozbieżności, jaka w danych warunkach będzie osiągalna.

Na każdym etapie świadczenia usługi, konieczna będzie ścisła współpraca pomiędzy naszą firmą a Państwem, w celu zapewnienia najwyższej jakości.

Ponadto, dzięki radiowemu systemowi transmisji danych, jesteśmy w stanie na bieżąco informować Państwa o tym, jak zmienia się wielkość bilansu w czasie. Dzięki temu umożliwimy Państwu odpowiednio wczesną reakcję, nie czekając do końca okresu rozliczeniowego. 

Etapy usługi bilansowania wody

Instalacja wodomierza

Wodomierze są bardzo wrażliwe na warunki, w jakich pracują. Niewłaściwie zamontowana uszczelka lub nagła zmiana średnicy rurociągu – wszystko to ma olbrzymi wpływ na jakość pomiaru, a tym samym na ilość wody niezbilansowanej. Nawet wodomierz o wysokiej klasie pomiarowej będzie dokonywał pomiaru z dużym błędem, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowany.

Inspekcja podstawowa

W ramach tego etapu przeprowadzamy wywiad techniczny, który pozwoli na zgromadzenie koniecznych informacji na temat budynku, jego instalacji wodnej, wielkości bilansu w latach poprzednich oraz inspekcję instalacji wodnej w lokalach, dzięki której możemy zidentyfikować podstawowe nieprawidłowości, mogące powodować rozbieżności.

Zarówno podczas wywiadu, jak i w trakcie inspekcji sporządzana jest szczegółowa dokumentacja, która będzie wykorzystywana w kolejnych etapach realizacji usługi.

Opracowanie zaleceń

Opracowanie zaleceń to kluczowy element wykonania usługi. Na podstawie zebranych wcześniej informacji określamy nie tylko przyczyny niekorzystnego bilansu, ale także prezentujemy Państwu – w formie zaleceń – propozycje eliminacji poszczególnych nieprawidłowości.

Od tego, czy i w jakim zakresie zalecenia te zostaną zrealizowane, będzie zależeć efekt końcowy, czyli wartość wskaźnika wody niezbilansowanej. 

Usuwanie usterek

Jeśli nie dysponujecie Państwo własnymi służbami technicznymi, możemy wykonać drobne naprawy instalacji wodnej, o ile usterka miała wpływ na bilans wodny lub powodowała nadmierne, nieuzasadnione zużycie.

Monitoring elektroniczny

Elektroniczny monitoring instalacji polega na czasowym (ok. 3 tygodnie) zamontowaniu, bezpośrednio za wodomierzem budynkowym, specjalistycznej aparatury pomiarowej, umożliwiającej obserwację i rejestrację chwilowych rozbiorów wody.

Analiza dostarczonych informacji pozwala na identyfikację wszelkich anomalii w pracy instalacji, niewykrywalnych innymi metodami. 

Odczyt w jednej chwili

Jeśli wodomierze są odczytywane w sposób tradycyjny, z wizytą w mieszkaniach, odstęp czasowy pomiędzy odczytaniem pierwszego i ostatniego wodomierza może wynosić nawet kilkanaście godzin. W tym czasie wszyscy normalnie korzystają z wody, więc i wskazania wodomierzy się zmieniają. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli któryś z lokatorów jest nieobecny.