Trinkwasseranalyse: Jetzt beauftragen| ista

Rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody – płać tylko za to, co faktycznie zużywasz

Zasoby wody na ziemi oceniane są na około 1350 milionów km3. 97% to oceany, z których woda jest niezdatna do picia. Zaledwie 3% zasobów wody na ziemi to woda pitna. Oszczędzanie jej zaczyna odgrywać bardzo dużą rolę w świadomości państw rozwiniętych.

Obecnie zużycie wody mierzone jest bardzo dokładnie za pomocą wodomierzy do zimnej lub ciepłej wody. Firma ista oferuje wodomierze i usługę rozliczania. Odczytu wskazań urządzeń dokonuje się cyklicznie, zaś zebrane dane są podstawą do wystawienia imiennych rachunków dla indywidualnych odbiorców.

Zalety kompleksowej usługi rozliczeniowej ista:

 • monitorowanie zużycia przez cały okres rozliczeniowy,
 • wiarygodność i kompetencje firmy w dziedzinie rozliczania poparte specjalizacją i wieloletnim doświadczeniem,
 • zgodność rozliczenia z obowiązującymi normami prawa,
 • innowacyjny system, zaplecze informatyczne oraz organizacyjne,
 • nowoczesna platforma przesyłu informacji poprzez elektroniczną wymianę danych między systemem klienta a systemem ista,
 • rozliczanie różnic wskazań wodomierzy głównych i mieszkaniowych, zmian wodomierzy, zmiany ceny wody w trakcie okresu rozliczeniowego, przeprowadzek i ryczałtów,
 • przeprowadzanie na życzenie klienta zestawienia i podziału niedoborów,
 • przejrzyste zasady współpracy uregulowane umową,
 • przewidywalność kosztów rozliczenia w horyzoncie wieloletnim,
 • systemowe prowadzenie gospodarki wodomierzowej (wykrywanie usterek i nieprawidłowości),
 • minimalizacja zapytań lokatorskich kierowanych do Zarządcy,
 • pakiet informacyjny dla lokatorów zawarty w cenie usługi,
 • całościowe uregulowanie zasad rozliczeń ciepła, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej z jednym wykonawcą,
 • zagwarantowanie obsługi serwisowej.