Wymiana ciepłomierzy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ciepłomierze (zarówno kompaktowe, jak i składane) są przyrządami pomiarowymi podlegającymi obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrola ta polega na okresowym, co 5-letnim, sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana na specjalnych stanowiskach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar. Użytkowane mogą być tylko ciepłomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja przyrządów pomiarowych jest płatna.

Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma firmami legalizacyjnymi jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie usługi w krótkim czasie i po konkurencyjnej cenie. Nie ograniczamy się przy tym tylko do urządzeń naszej firmy.