Wymiana wodomierzy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej. Kontrola ta polega na okresowym, co 5-letnim, sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana na specjalnych stanowiskach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar. Użytkowane mogą być tylko wodomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja przyrządów pomiarowych jest płatna.

Wymiana wodomierzy na nowe – to się opłaca

W ostatnim czasie ceny wodomierzy (przede wszystkim mieszkaniowych) spadły jednak na tyle, że ich legalizacja stała się nieopłacalna. Jednocześnie, używane do produkcji materiały i zastosowana technologia powodują, że faktyczna żywotność typowych wodomierzy mieszkaniowych wynosi ok. 5 lat. Dlatego wymiana urządzenia jest uzasadniona ekonomicznie. 

Dzięki bogatej ofercie wodomierzy jesteśmy w stanie spełnić wymagania szerokiej grupy odbiorców. Funkcjonalność każdego z naszych wodomierzy zwiększa także możliwość ich zdalnego odczytu.