Sustenabilitate

Una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru este utilizarea responsabilă și atentă a resurselor naturale, cum ar fi energia și apa. Fiind una dintre companiile de top ale lumii care furnizează servicii energetice pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor,  ajutăm clienții noștri să economisească în mod durabil energia, contribuind la reducerea emisiilor de CO2 și implicit la reducerea costurilor din clădirile de apartamente. În întreaga lume, produsele și serviciile ista  ilustrează consumul individual de energie și de apă în mod transparent. Ca urmare, comportamentul individual de consum devine tangibil și ușor de înțeles pentru fiecare consumator. Și, prin urmare, controlabil .

Strategia de sustenabilitate în esenţa ei

Responsbilitatea socială este în centrul activităţii ista. Produsele şi serviciile noastre sunt durabile și contribuie la conservarea resurselor. De aceea, întreaga noastră companie este orientată către sustenabilitate şi responsabilitate.

Dezvoltăm şi îmbunătăţim continuu produsele și serviciile noastre. Cu cât contribuţia noastră la reducerea consumurilor de energie și implicit a costurilor acestora este mai mare, cu atât succesul nostru pe piaţă este mai mare.

În acelaşi timp măsurăm şi monitorizăm consumurile în mediul nostru de lucru, încercând să optimizăm continuu consumul de resurse şi materiale. Angajaţii noştri sunt motivaţi să acţioneze responsabil faţă de societate şi mediul înconjurator atât în interiorul companiei, cât şi în afara ei.

 

Reprezentanţi din toate departamentele cu implicaţii în problematica sustenabilităţii se întrunesc în Consiliul de sustenabilitate care raportează direct managementului superior:

Consiliul de sustenabilitate

Organismul central în domeniul responsabilităţii sociale a companiei este Consiliul de sustenabilitate. Reprezentanţi din departamentele sediului central se întrunesc cu regularitate în acest consiliu pentru a dezvolta în mod continuu strategia noastră de sustenabilitate. Consiliul raportează direct managementului superior.

Avem grijă de mediul înconjurător

Ghidul nostru pentru mediul înconjurător

ista a introdus în 2009 linii directoare referitoare la protejarea mediului care sunt aplicabile pentru întreaga companie. Prin acest ghid, ista se angajează să acţioneze în conformitate cu cerinţele legale şi să utilizeze în mod responsabil energia şi materiile prime.

Cu scopul de a reduce constant emisiile de CO2, ista revizuieşte cu regularitate acest ghid privitor la politica parcului auto şi la deplasările de serviciu, oferă training-uri pentru economisirea de combustibil auto. În anumite filiale au fost introduse maşini electrice.

Permanent introducem măsuri de reducere a consumului de hârtie şi de energie în activitatea noastră de zi cu zi, în toate filialele ista din lume.

Cu aceste linii directoare referitoare la protecţia mediului, managementul şi toţi angajaţii grupului ista se conformează principiului sustenabilităţii şi dezvoltării responsabile.

Angajamentul ca principiu de conduită

Engagement

Angajaţi ai ista International din Essen, Germania, într-o zi de voluntariat, într-un parc public după o furtună

ista se angajează în diverse moduri pentru personalul propriu

Responsabilitatea angajatului
Responsibility as an employer

Angajaţii noştri reprezintă cea mai importantă resursă. Construirea unor relaţii bazate pe încredere şi responsabilitate este o cerinţă fundamentală în cadrul acţiunilor noastre. ista îşi asumă responsabilitatea, în calitate de angajator oferind în schimb o gamă largă de posibilităţi de dezvoltare şi training-uri. Modelul programului flexibil permite personalului să balanseze munca cu viaţa de familie cu maximă responsabilitate în viaţa de zi cu zi.

Programul internaţional de voluntariat
International Corporate Volunteering Programme "grow"

Fiecare angajat ista este un ambasador pentru sustenabilitate şi promovarea filozofiei referitoare la responsabilitatea socială a companiei. Împreună şi cu o mare pasiune angajaţii noştri acţionează în mediul înconjurător într-un mod benefic. ista promovează programul de voluntariat "grow". Semnificaţia denumirii este tocmai respectul pentru planeta noastră ("great respect for our world").

Codurile de conduită sunt indispensabile

Relaţia deschisă şi corectă cu mediul înconjurător şi cu societatea, cu colegii, clienţii şi partenerii reprezintă un element fundamental al culturii ista. Colaborarea cu clienţii şi partenerii este bazată pe deschidere, respect şi corectitudine.

ista aplică cu stricteţe urmatoarele reglementări:

  • Codul de conduită al angajaţilor
  • Codul furnizorilor
  • Statutul de membru al UN Global Compact
  • Consiliul pentru sustenabilitate şi Delegaţia internaţională CSR

Suntem de încredere printr-o raportare corectă

Acţionăm şi raportăm în mod vizibil şi aceasta face parte din ADN-ul companiei. În calitate de unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii energetice a devenit o chestiune de rutină să prezentăm într-un mod deschis şi vizibil angajamentul nostru pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, sustenabilitate şi responsabilitate faţă de mediu.

Raportul de sustenabilitate 2017 este cel de-al optulea raport de sustenabilitate al ista. Acesta reprezintă, de asemenea, raportul de progres pentru Compactul Global al Națiunilor Unite. În plus, raportăm informațiile din Raportul nostru privind sustenabilitate pentru a doua oară, în conformitate cu Codul German de Sustenabilitatea.

Aici puteți citi și descărca raportul.