Avem grijă de mediul înconjurător

Ghidul nostru pentru mediul înconjurător

ista a introdus în 2009 linii directoare referitoare la protejarea mediului care sunt aplicabile pentru întreaga companie. Prin acest ghid, ista se angajează să acţioneze în conformitate cu cerinţele legale şi să utilizeze în mod responsabil energia şi materiile prime.

Cu scopul de a reduce constant emisiile de CO2, ista revizuieşte cu regularitate acest ghid privitor la politica parcului auto şi la deplasările de serviciu, oferă training-uri pentru economisirea de combustibil auto. În anumite filiale au fost introduse maşini electrice.

Permanent introducem măsuri de reducere a consumului de hârtie şi de energie în activitatea noastră de zi cu zi, în toate filialele ista din lume.

Cu aceste linii directoare referitoare la protecţia mediului, managementul şi toţi angajaţii grupului ista se conformează principiului sustenabilităţii şi dezvoltării responsabile.