Stimați clienți,

 

Vă informăm că în data de 13 iulie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 693, partea I, Legea 196/2021, lege care modifică și completează următoarele legi:

  • Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006
  • Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014
  • Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015

În conformitate cu prevederile art. VI din Legea 196/2021 “în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecarui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”.

Potrivit prevederilor art. 45 alineatul (3) din Legea 325/2006 cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei nerespectarea termenului limită privind montarea de către proprietari/locatari a  repartitoarelor de costuri.

De asemenea, Directiva 2018/2002/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei /2012/27/UE privind eficiența energetică, stipulează, la art. 9c, că toate dispozitivele de măsurare care se montează după data de 25.10.2020 trebuie să poată fi citite de la distanță, iar până la data de 01.01.2027, contoarele și repartitoarele de costuri care nu pot fi citite de la distanță dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poate fi citite de la distanță, sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță.

Pentru a vă sprijini în respectarea legii, am creat pentru dumneavoastră oferte speciale!

Vă rugăm nu ezitați să ne contactați!