Stimați clienți,

 

Vă informăm că la data de 28 decembrie 2021 s-a adoptat Legea nr. 314 pentru aprobarea OUG 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii 121/2004 privind eficiența energetică, astfel:

La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.