Ordinul 148 din 15 mai 2012 (Ordinul 148/2012)

pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic

 

Art. 1. Se aproba Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2012, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 6 lunide la data publicarii.

Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010, publicat in Monitorul Oficial