Sistemele symphonic 3 si symphonic sensor net

Solutiile de ultima generatie, care simplifica colectarea si transmiterea consumurilor rapid si sigur in programul specializat de calcul al firmei ista.

Toate consumurile de la repartitoare şi contoare sunt transmise automat prin sistemul radio iar accesul în apartamentul dumneavoastră nu mai este necesar.