FAQs- Fragen und Anworten | ista

Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Vanliga frågor från boende

Vanliga frågor från den administrativt ansvarige