Administratörer

Vad är uppsägningstiden för redovisningstjänster?

Om inget annat avtalats, löper avtalet om faktureringstjänster eller tilläggstjänster i minst 2 räkenskapsperioder och tills den / de avslutas skriftligen.

En redovisningtjänst går ej att säga upp inom den aktuella redovisningsperioden. Uppsägning av nästa års räkenskaper måste inkomma till ista Sverige AB senast 3 månader innan nästa budgetperiod startar.