Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Hur anmäler jag flytt?

Du måste registrera förändringen till fastighetens administratören (i vissa fall vaktmästare), som vidarebefordrar informationen till oss.

Tillbaka