Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

När får jag min fakturan för min energiförbrukning?

Beroende på vilken avtalsform du har valt att teckna, kan periodiseringen av avläsningen variera. Den vanligaste formen är att vi levererar en energiavläsning  per kvartal och då gör en ekonomisk avstämning mot förbrukningen. Vi gör också en en årsavstämning per den siste varje år. Du som har tecknat ista online kan följa din förbrukning varje vecka.

Tillbaka