Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Uttrycks den avlästa förbrukningen i kronor?

Nej, mätarna visar hur mycket som förbrukas och inte i kronor/öresbelopp. Utifrån mängden av förbrukning beräknas priset. Priset beror på värmesystemets driftförhållanden och prisnivåer på energi samt priset per delning och kan variera från år till år.

Tillbaka