Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Vad är graddagar?

Graddagar utgör ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal tempe-ratur för en specifik ort eller region. Graddagar berättar något om den sannolika förbrukningen av energi för uppvärmning av våra hus baserat på klimatet. Graddagar beräknas från den dagliga, genomsnittliga utomhustemperaturen och används som officiell mätfaktor för att beräkna förbruk-ningen  när man inte har kunnat göra en direkt mätning. Du kan läsa mer om graddagar på SMHI hemsida -  klicka här.

Tillbaka