Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Vad är uppsägningstiden för redovisningstjänster?

Om inget annat avtalats, löper avtalet om faktureringstjänster eller tilläggstjänster i minst 2 räkenskapsperioder och tills den / de avslutas skriftligen.

En redovisningtjänst går ej att säga upp inom den aktuella redovisningsperioden. Uppsägning av nästa års räkenskaper måste inkomma till ista Sverige AB senast 3 månader innan nästa budgetperiod startar.

Tillbaka