Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Var kan jag se vad jag får i reduktion på grund av utsatta lägen?

Om det i värmeberäkningen ska tas hänsyn till någon reduktion är det sätt på vilket reduktionen inkluderas beroende på vilken typskala som värmeförbrukning registreras efter. Det kan vara an-tingen registrering genom enhetsskala eller produktskala.

Vid en mätare med enhetsskala räknas reduktionen in vid utarbetandet av värmefakturan. Man korrigerar avläst mätarfördelning med en mätfaktor som är proportionell mot den minskning som skall göras.

När en mätare med produktskala använts räknas eventuella reduktioner med antalet delningar som avläses på mätaren. På avdunstningsmätare tar man hänsyn till detta genom att tilldela mätaren en skala där avståndet mellan raderna indikerar att förbrukningen är större än annars. Elektroniska mätare kommer att programmeras för att räkna delningarna med ett intervall som är anpassat till den minskning som skall göras.

Mätarna har oavsett typ av skala ingen indikation på om eller hur mycket den avlästa datan kom-mer att korrigeras eller att om det inräknas som reduktion. För mer detaljerad information om de reduktioner som ingår i din faktura på värme kan du kontakta oss på info@ista.se.

Tillbaka