Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Varför krävs en flyttavgift?

Vanligtvis avläses mätaren en gång per år. Om det skall göras ytterligare avläsningar och fördelningar kostar det därför en avgift. ***

Tillbaka