Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Varför ska jag betala fasta kostnader när det finns mätare på varmvatten?

Energi används för att värma det vatten som cirkulerar i rören. Kostnaden fördelas mellan använ-darna. Grundavgiften baseras på antalet och typ av varmvattenkranar i hemmet med följande för-delning:

1 andel per handfat
2 andelar per dusch
3 a delar per köksblandare
3 andelar per badkar
3 andelar per kran

Tillbaka