Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Varför skall man räkna mätarna när termostaterna står på samma?

Även termostatventiler är identiska, kan radiatorer, beroende på deras storlek och läge, leverera olika mängder värme. Till exempel,  en radiator, som måste värma ett stort utrymme använder mer energi, och ger därmed fler värmdelningar  än en motsvarande radiator som ligger i ett mindre utrymme.

Tillbaka