Svar på dina frågor

Här har vi sammanställt och svarat på frågor vi ofta får från boende och administratörer.

Varför skiljer sig förbrukningen på min mätare från min rapport?

Det kan finnas flera orsaker till att förbrukningen som registrerades vid den årliga avläsningen är annorlunda än vad som anges i fakturan. De vanligaste orsakerna är:

  • Om du har fått ett element eller mätare ersatt under året, bör förbrukningen av den gamla mä-taren också ingå i den årliga uttalande.
  • Om det i samband med den årliga avläsningen har funnits att en mätare som varit defekt kommer den årliga förbrukningen av värmaren ha inräknats. Förbrukningen hos denna radiator beräknas utifrån radiatorns placering och tidigare års förbrukning, samt från årets graddagar.
  • Om du är inflyttad under verksamhetsåret, kommer detta att korrigeras i den årliga rapporten för flyttavläsning.

Tillbaka