Så avläser du din CL-48 mätare

Om du har en fuktmätare typ CL-48 kan du med fördel använda en ficklampa när du avläser din mätare. Om du håller ficklampan under mätaren och lyser lodrätt upp i vätskeledningen, blir vätskan lysande och därmed lättare att avläsa. När du läser, du måste hålla ögonen rakt ut från vätskeytan så att avläsningen blir korrekt. Läs sedan förbrukningen på skalan vid vätskeytan. Avläsningen registreras i hela och halva enheter.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.