Så avläser du din CL-8 mätare

CL-8 fuktmätaren innehåller två vätskerör. Vätskeröret till höger visar din strömförbrukning. Det förseglade röret till vänster kan du använda för att verifiera att mätaren har avlästs korrekt. Vätskan i rören är kemiskt rent och färgen ändras från år till år. Om du har en fuktmätare av typen exemper® kan du med fördel använda en ficklampa när du avläser din mätare. När du läser av mätaren, måste du hålla ögonen i linje med vätskeytan för att avläsningen ska bli korrekt. Avläsningen registreras i hela och halva enheter.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.