Så avläser du du din doprimo® I mätare

doprimo® I är en elektronisk värmefördelningsmätare. Mätaren är försedd med en display som initialt visar värdena då mätaren installerades. Genom att trycka på strömbrytaren på undersidan av mätaren, kan du få ytterligare information. Genom att trycka lätt visas ett test i displayen. Därefter två vyer:

  1. Mätarställning vid det senaste brytdatumet
  2. Mätdatum

Du kan beräkna din förbrukning sedan förra brytdatumet genom att subtrahera värdet från det senaste brytdatumet (visning 1) från nuvarande mätaravläsning på mätaren och multiplicera med mätarens mätarfaktor. Detta ger det faktiska antalet enheter du kommer att debiteras för.

Mätarfaktor: Mätarna räknar lika, oavsett radiatorn de är placerade på. Alla radiatorer är inte av samma storlek och inte levererar inte samma mängd värme. Mätfaktor är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till storleken på radiatorn, värmeavledning, plats samt eventuell ytterligare minskning på grund av termiskt läge.

Observera att räknaren värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.