Så avläser du din doprimo® II mätare

doprimo® II är en elektronisk värmefördelningsmätare. Mätaren är försedd med en display som initialt visar värdena då mätaren installerades. Genom att trycka på strömbrytaren på undersidan av mätaren, kan du få ytterligare information. Genom att trycka lätt visas ett test i displayen. Därefter två vyer:

  1. Aktuell förbrukning i år, och förbrukningen samma månad förra året.
  2. Den totala förbrukningen senaste året, samt brytdatum och kontrollsiffra.
  3. Den totala förbrukningen förgående år, samt brytdatum och kontrollsiffra.
  4. Brytdatum
  5. Dagens datum
  6. Informationsvisning

Du kan beräkna din förbrukning sedan förra brytningsdatynet genom att multiplicera konsumtionen display nr. 1 med mätarens mätarfaktor. Detta ger det faktiska antalet enheter du kommer att debiteras för. Mätarfaktorn för mätaren som visas i din senaste värmeräkning från ista.

Mätarfaktor: Mätarna räknar lika, oavsett radiatorn de är placerade på. Alla radiatorer är inte av samma storlek och levererar inte samma mängd värme. Mätfaktor är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till storleken på radiatorn, värmeavledning, plats samt eventuell ytterligare minskning på grund av termiskt läge.

Skulle det uppstå ett fel i mätaren, kommer displayen att visa en "P" i fält nr. 6. I detta fall, kontakta din förvaltare.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.