Så avläser du din doprimo® III radio

doprimo® III radion är en elektronisk värmefördelningsmätare. Mätaren är utrustad med en display som automatiskt växlar mellan fyra vyer. Du kan därför kontinuerligt följa din förbrukning.

2 Mätarställning sedan första kalibreringen av mätaren
En Mätarställning per senaste stoppdatum
B Mätarställning per förgående stoppdatum
C Nästa stoppdatum

Du kan beräkna din förbrukning sedan det senaste stoppdatum genom att subtrahera från det senaste stoppdatumet (se A) från den nuvarande mätarställning (display 2) och multiplicera resultatet med mätarens mätarfaktor. Detta ger det faktiska antalet enheter du kommer att debiteras för. Mätarfaktor för mätaren visas i din senaste värmefaktura från ista.

Mätarfaktorer: Mätarna räknar lika, oavsett radiatorn de är placerade på. Alla radiatorer är inte av samma storlek och levererar inte samma mängd värme. Mätfaktor är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till storleken på radiatorn, värmeavledning, plats samt eventuell ytterligare minskning på  grund av termiskt läge.

Skulle det uppstå ett fel i mätaren, kommer displayen att visa ett "P". I detta fall bör du kontakta din förvaltare.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte i kronor/ören.