Så avläser du din doprimo® III mätare

doprimo® III är en elektronisk värmefördelningsmätare. Mätaren är utrustad med en display som automatiskt växlar mellan fyra vyer. Du kan därför kontinuerligt övervaka din användning.

2 Mätarställning sedan första kalibreringen av mätaren
En Mätarställning per senaste stoppdatum
B Mätarställning per förgående stoppdatum
C Nästa stoppdatum

Du kan beräkna din förbrukning sedan det senaste stoppdatum genom att subtrahera värdet från det senaste stoppdatumet (se A) från nuvarande mätarställning (display 2) och multiplicera resultatet med mätarens mätarfaktor. Detta ger det faktiska antalet enheter du kommer att debiteras för. Mätarfaktor för mätaren visas i din senaste värmeräkning från ista.

Mätarfaktor: Mätarna räknar lika, oavsett radiatorn de är placerade på. Alla radiatorer är inte av samma storlek och levererar inte samma mängd värme. Mätfaktor är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till storleken på radiatorn, värmeavledning, plats samt eventuell ytterligare minskning på grund av termiskt läge.

Skulle det uppstå ett fel i mätaren, kommer displayen att visa ett "P". I detta fall bör du kontakta din förvaltare.

Observera att räknarens värden anges i enheter och inte i kronor/öresbelopp.