Så avläser du din exemper® mätare

Denna fuktmätare innehåller två vätskerör. Vätskeröret till höger visar din strömförbrukning. Det förseglade röret till vänster kan du använda för att verifiera att mätaren har lästs korrekt. Vätskan i rören är kemiskt rent och färgen ändras från år till år.

Om du har en fuktmätaren av typen exemper® kan du med fördel använda en ficklampa när du avläser din mätare. Om du håller ficklampan under mätaren och lyser lodrätt upp i vätskeledningen, blir vätskan lysande och därmed lättare att avläsa. När du läser av mätaren, måste du hålla ögonen i linje med vätskeytan för att avläsningen ska bli korrekt. Läs sedan av förbrukning på skalan ovanför vätskeytan.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.