Så avläser du din SPM-1 mätare

Om du har en elektronisk värmemätare av typen SPM-1, avläser du din förbrukning direkt i mätarens display. Vid den årliga avläsningen, nollställs mätaren och det är därför en bra idé att spara din avläsningsrapport, om du vill jämföra din förbrukning från år till år.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.