Så avläser du din SPM-2 mätare

Om du har en elektronisk värmemätare av typen SPM-2 läser du av din förbrukning direkt i mätarens display. Displayen växlar mellan två vyer: En lång visning på ungefär 10 sek, som visar din strömförbrukning sedan förra brytdatumet och en kartvisning i ungefär 5 sek, som visar din totala förbrukning vid senaste brytdatum. Detta gör att du kan jämföra dina utgifter i år med din förbrukning föregående år.

Observera att mätarens värden anges i enheter och inte en kronor/öresbelopp.