Radiomodul till övriga mätare

 

Radiomodulen möjliggör integrering av konventionella mätare till vårt radiosystem. Den lagrar de uppmätta värdena från exempelvis gasmätare samt olje-och elmätare och överför dem till istas datacentral.