Signalförstärkare

Signalförstärkaren stöder datauppsamlingen i byggnader som kräver extra starka radiosignaler.