Uppsamlingsbox för data

Datauppsamlingsboxen är ett gränssnitt mellan de installerade enheterna och istas datacentral. All data överförs säkert via GSM/GPRS.