Få notering om läckage

Med istas läckage-kontroll noteras du om onormal vattenförbrukning så att det snabbt kan avhjälpas.

Låt ista sköta faktureringen

Hos ista levererar vi överskådliga fakturor som följer lagarna och som är enkla att förstå.

Korrekta värmeavläsningar

Med en elektronisk värmemätare från ista, är du säker på exakta och korrekta, automatiska avläsningar.

Frågor?

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på telefon +08-684 098 80.