Möjligheter för personligheter med idéer

ista är en attraktiv plats att arbeta, om du vill engagera sig, har idéer, ser förändringar som en möjlighet och vill träffa andra människor. Du har möjlighet att leverera topp-prestanda och bedömas på dem, växa och genomföra innovativa processer i samarbete med kollegor - ansök till ista!

Individuell karriär möter teamwork

På ista kan du driva din egen karriär och samtidigt vara en del av ett starkt team. Vi tror att utveckling och genomförande av idéer, koncept och processer i samarbete med andra är både inspirerande och motiverande. Låt den kreativa energin ge dig en boost.

Våra fem gemensamma värderingar

FRÄMJA SJÄLVSTÄNDIGHET

MITT engagemang:
Jag löser mina uppgifter självständigt och välkomnar möjligheter att utvecklas. Därigenom styrker jag mig själv och min kompetens. Genom detta visar vi förtroende för våra anställda och deras kapacitet.

VÅR framgång:
Vi delegerar ansvar på alla plan som en del av uppgiften.

ANSVARSTAGANDE

MITT engagemang:
Jag tar hänsyn till konsekvenserna av mina beslut och agerar avsiktligt. Därigenom lämnar jag ett viktigt bidrag som jag är stolt över.

VÅR framgång:
Vi tar hänsyn till ekonomi, samhälle och miljöintressen. Samtidigt är vi uppmärksamma på våra medarbetares resurser.

SKAPAR TILLIT

MITT engagemang:
Jag skapar en gemensam kultur av tillit genom att agera respektfullt, vara öppen och visa uppskattning. Denna miljö inspirerar mig.

VÅR framgång:
Vi kommunicerar öppet och ärligt. Vi uppmärksammar goda idéer och prestationer. Vi hanterar kritik konstruktivt och respektfullt.

BYGGER PARTNERSKAP

MITT engagemang:
Jag tar hänsyn till mina kollegors och kunders intressen för att etablera värdefulla relationer. På det sättet skapar jag en atmosfär av samarbete.

VÅR framgång:
Vi bygger hållbara och långvariga relationer med våra interna och externa samarbetspartners. Vi strävar efter ömsesidiga fördelar.

HÅLLER AVTAL

MITT engagemang:
Jag är ansvarig för mina mål och uppnår dem genom att vara proaktiv och dedikerad. Mina mål motiverar mig.

VÅR framgång:
Vi håller våra löften och strävar konsekvent för att nå våra mål. För att säkerställa framgång för vårt företag, tar vi utmaningen för oss.

Vad ligger till grunden för detta?

Hur ska vi förhålla oss i relation till kunder, leverantörer och partners för att säkerställa framtida framgång?

Svaret finns i våra gemensamma värderingar och vår mission, vision och strategi.

Läs om det här