Energiemanagement effektiv nutzen | ista

Energi Management

Optimal hantering av energiförbrukning

Energieffektivitet och hållbarhet: intelligent användning av energi- och naturresurser är några av dagens viktigaste frågor. Med våra skräddarsydda lösningar för energihantering för fastighetsbranschen, vi hjälper dig och dina hyresgäster med effektivt resursutnyttjande och minska kostnaderna.

Baserat på den senaste tekniken, såsom värme, vatten- och värmefördelningsmätare, kan vi visualisera de boendes förbrukning och med ökad transparens bidrar vi till ökad medvetenhet om kostnader och miljöpåverkan. På detta sätt, blir dina hyresgäster en aktiv del av styrningen av energikonsumtion.