ista online

- Enkel och tidsbesparande förbruknings- övervakning

ista online gör användnings-övervakningen enkel, hanterbar och tidsbesparande - både för administratörer och boende.  

ista online-erbjuder:

  • Tillgång till all konsumentinformation dygnet runt
  • Visning av konsumtionen per lägenhet, boende och mätare
  • Användarstatistik med sammankoppling av perioder till bättre övervakning av energi
  • Tillgång till arkiv med inventering
  • Enkel tillgång till uppgifter om förbrukningen

ista online är en webbportal där administratören kan hantera hela fastighetens förbrukning när som helst på dygnet. Det finns tillgång till uppgifter om förbrukningen på olika nivåer; hela fastigheten, enskilda invånare och enskilda mätare.

Och med tillgång till användarstatistik och funktion för jämförelse av konsumtionen i olika perioder, är det möjligt att reagera snabbt på onaturlig förbrukning. I de tillhörande webbarkiven kan tidigare fakturor hittas.

Låt de boende följa med

Som administrativt ansvarig kan du ge de boende tillgång till förbrukningsstatistik och webbarkiv för det egna boendet - på webben och via istas förbruknings-app - så att du kan följa utvecklingen av förbrukningen.

Mer information

Kontakta ista

Kontakta ista på +46 (0) 76-3084583