Teknologi

Anpassad efter dina individuella behov

I alla byggnader är villkoren och behoven för mätteknisk utrustning olika. ista erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter för konsumtionsbaserad mätning, mätaravläsning och debitering av värme, varmt och kallt vatten och andra relaterade kostnader.